Woningcorporaties

Verduurzaam uw woningvoorraad tegen lagere woonlasten

Het verduurzamen van uw woningvoorraad kunt u op verschillende manieren doen. De open en onafhankelijke warmtenetten van Firan bieden u de flexibiliteit en lage kosten die u, en uw huurders, van een nieuw energiesysteem verwacht.

Duurzaam en toekomstbestendig

 • 100% aardgasloos
 • Stap richting Energielabel B
 • Verwarmen en koelen met gebiedswarmte

Lage kosten door collectief systeem

 • Lagere investering dan individueel systeem per kavel of pand
 • Gezamenlijk beheer en onderhoud

Net-verduurzaming en optimalisatie

 • Geen exploitatierisico (bodem)installatie
 • Eigen keuze voor systeem per kavel

Maak uw woningvoorraad klaar voor de toekomst, betaalbaar en betrouwbaar

Verduurzaam uw bestaande woningvoorraad

In het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad zit de grootste uitdaging én tegelijkertijd de grootste kans om Nederland aardgasvrij en CO2 neutraal te maken. Zo’n 99% van de totale gebouwenvoorraad in Nederland is nog bestaande bouw.

Nu zowel energiebedrijven als gemeenten en de Rijksoverheid zich hebben uitgesproken voor een uitfasering van aardgas in de bestaande woningbouw, is het moment daar om goede keuzes te maken over verduurzaming van uw eigen woningvoorraad.

Kansen voor verduurzaming

De komende jaren ligt er voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders een enorme vervangingsvraag, maar hoe pakt u dit aan en is verduurzamen tegen lagere woonlasten mogelijk? Er zijn verschillende verduurzamingsopties mogelijk voor een woning. Denk aan diverse vormen van isolatie (dak, vloer, muur, ramen), nieuwe installaties (zonnepanelen en warmtepompen) en het individueel of collectief aansluiten op een warmtenet.

De voordelen van aansluiting op een warmtenet zijn onder andere de kosten t.o.v. de beschikbare alternatieven, maar ook zeker de sterke verbetering van het energielabel en de mogelijke combinatie met isolatiemaatregelen. De warmte kan komen van lokale bronnen, zoals restwarmte van lokale bedrijven en industrie, warmte uit biomassa of aardwarmte.

Investeren, beheren & exploiteren

Een warmtenet heeft diverse voordelen waaronder eenvoudige aansluitmogelijkheden van uw panden, de mogelijkheid tot lagere woonlasten en geen cv-ketels en geisers meer in de woningen. Heeft u concrete plannen om woningen te verduurzamen door aansluiting op een open en onafhankelijk warmtenet? Dan kan Firan u helpen bij de realisatie van het warmtenet. Naast advies en ondersteuning bij praktische zaken als subsidieaanvragen, kan Firan als netwerkbedrijf niet alleen beheren en exploiteren maar tevens investeren in de infrastructuur.

Duurzaam alternatief

Met modulaire warmtesystemen kunnen de eerste stappen naar een duurzaam alternatief voor aardgas nu al worden gerealiseerd.

Investeren, beheren & exploiteren

Een warmtenet heeft diverse voordelen waaronder eenvoudige aansluitmogelijkheden van uw panden, de mogelijkheid tot lagere woonlasten en geen cv-ketels en geisers meer in de woningen. Heeft u concrete plannen om woningen te verduurzamen door aansluiting op een open en onafhankelijk warmtenet? Dan kan Firan u helpen bij de realisatie van het warmtenet. Naast advies en ondersteuning bij praktische zaken als subsidieaanvragen, kan Firan als netwerkbedrijf niet alleen beheren en exploiteren maar tevens investeren in de infrastructuur.

De ontwikkeling van een warmtenet

Bent u aan de slag met de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte? De ontwikkeling van een aardgasvrije oplossing zoals een warmtenet roept complexe vraagstukken op, bijvoorbeeld over de samenwerking en co-financiering met publieke en/of private partijen.

Firan zet in deze whitepaper de actuele issues, succesvolle aanpakken en best practices op een rij.

Vraag het Firan

Wilt u weten hoe wij de verduurzaming van uw woningvoorraad kunnen realiseren?

Met Firan aan de slag voor uw woningcorporatie

De voordelen van de verschillende uitvoeringen van warmtenetten hebben we voor u op een rij gezet.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Firan.

Wat zijn open warmtenetten

Open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer zijn toegankelijk voor uiteenlopende leveranciers, bronnen en gebruikers. Open warmtenetten zorgen daarmee voor de optimale inzet van duurzame bronnen, de laagste maatschappelijke kosten en transparante prijzen voor afnemers.

De open warmtenetten van Firan staan garant voor:

 • Duurzame warmte. Verschillende bronnen en leveranciers maken onder gelijke condities gebruik van de infrastructuur om warmte te leveren aan allerlei woningen en gebouwen. Deze aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Van producenten wordt namelijk gevraagd dat alle warmte die zij leveren duurzaam is. Zelfs de voorzieningen voor piekmomenten en back-up zijn dan op termijn verduurzaamd.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Het netbeheer van een onafhankelijke partij zoals Firan zorgt ervoor dat de continuïteit altijd is geborgd. Als publieke partij is Firan een vertrouwenwekkende partner voor gemeenten en consumenten, en zijn we transparant over rendementen en tarieven.
 • Een toekomstbestendige warmte-oplossing. Open warmte-infrastructuren leggen de basis om steeds meer bronnen, leveranciers en afnemers aan te sluiten. Als onafhankelijke netbeheerder waarborgt Firan de openheid van de warmte-infrastructuur, en werken we met solide partners aan een betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk dat zich steeds verder ontwikkelt.

De voordelen van open warmtenetten voor woningcorporaties

Woningcorporaties geven prioriteit aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie die toegankelijk is voor alle huurders. Een aansluiting op een warmtenet is een collectieve oplossing om woningen te verduurzamen, die doorgaans efficiënter en betaalbaarder is dan individuele oplossingen zoals warmtepompen.

De voordelen van open warmtenetten voor woningcorporaties zijn:

 • Aardgasvrije en duurzame warmte. Met open warmtenetten is de bestaande bouw op korte termijn al aardgasvrij te maken. De warmtevoorziening wordt vervolgens stapsgewijs verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen.
 • Minimale maatregelen aan de woning. De noodzakelijke aanpassingen aan de woningen voor de aansluiting op een warmtenet zijn zeer beperkt. Isolatie is natuurlijk aan te bevelen, maar niet vooraf noodzakelijk. Met de aansluiting op het warmtenet krijgen bewoners zonder veel overlast een nieuwe voorziening voor ruimteverwarming en warm tapwater.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Als infra-specialist voor nieuwe energie neemt Firan de ontwikkeling, financiering en realisatie van open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer op zich. Voor het beheer en onderhoud zijn verschillende manieren van samenwerking mogelijk. De open infrastructuur legt het fundament voor maatschappelijk draagvlak, omdat hiermee de transparantie over tarieven en de keuzevrijheid voor bewoners zijn geborgd.

De voordelen van een modulair warmtesysteem voor woningcorporaties

Een modulair warmtesysteem van Firan is een concreet startpunt voor verduurzaming en geeft u steeds de ruimte om in de toekomst nieuwe stappen te zetten richting een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving.

De voordelen van een modulair warmtesysteem voor woningcorporaties zijn:

 • Zeer beperkte aanpassingen op woningniveau, en daarom weinig overlast voor bewoners.
 • Woningen op korte termijn aardgasvrij en een directe CO2 reductie, verdere verduurzaming vindt plaats op centraal niveau.
 • Snel en efficiënt te realiseren, onafhankelijk van de ontwikkeling van grootschalige warmtenetten.
 • Toekomstbestendig, want voorbereid op een scala aan warmte-oplossingen.
 • Mogelijkheden voor aansluiting op grootschalige warmtenetten in de omgeving, zonder het risico van ongewenste lock-ins.
 • Samenwerking met publieke en private partijen, met alle ruimte voor de gemeente om als aanjager, facilitator en regisseur op te treden.
 • Een open infrastructuur legt de basis voor maat- schappelijk en politiek draagvlak: de keuzevrijheid van consumenten is geborgd.

Cases van Firan

Firan realiseert duurzame energienetten. Voor woningcorporaties, maar ook voor gemeenten en projectontwikkelaars. In de cases leest u voor wie, waarom en hoe we de energietransitie aanpakken.

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze projecten.