Vastgoed projectontwikkelaars

Doordachte energienetwerken voor nieuwbouw en renovatie

Gebiedsontwikkeling waarbij elk project een eigen energiesysteem ontwikkelt? Dat kan slimmer! Ontwikkel uw vastgoed met oog op de toekomst en kies voor een collectief warmtesysteem. Firan realiseert, financiert én beheert open en onafhankelijke energie-infra voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Duurzaam en toekomstbestendig

 • 100% aardgasloos
 • Verwarmen en koelen met gebiedswarmte

Lage kosten door collectief systeem

 • Lagere investering dan individueel systeem per kavel
 • Gezamenlijk beheer en onderhoud

Geen eigen beheer en onderhoud voor levering

 • Geen exploitatierisico (bodem)installatie
 • Eigen keuze voor systeem per kavel

Doordachte energienetwerken voor nieuwbouw en renovatie

Nieuw warmteconcept voor projectontwikkelaars

Aardgas in nieuwbouw is verleden tijd en (bijna) energieneutrale panden zijn de norm. Als projectontwikkelaar staat u daarmee voor nieuwe keuzes. Individuele oplossingen lijken voor sommige woningen aantrekkelijk vanwege de flexibiliteit en de kosten. In stedelijke gebieden is het echter interessanter om te bekijken wat lokale duurzame warmtebronnen voor uw project kunnen betekenen. Een collectief warmtesysteem biedt dan uitkomst. Zeker als in de buurt van uw project nog andere ontwikkelingen gaan starten.

Met een collectief warmtesysteem profiteert u van de toegevoegde waarde van lokale bronnen op financieel vlak en bij het invullen van de duurzaamheidsnormen. Daarnaast laat u ook het beheer en onderhoud voor warmtedistributie over aan ervaren partijen. Firan heeft daarom een nieuw warmteconcept ontwikkeld: Bronnet.

Bronnet

Bronnet is een betaalbare, collectieve warmte-oplossing en is uitermate geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten in stedelijk gebied. Het verbinden van de warmte/koude-vraag van meerdere gebouwen zorgt voor schaal- en exploitatievoordelen.

Bronnet biedt een energie-infrastructuur die warmte en koude uitwisselt tussen duurzame lokale bronnen zoals warmte uit oppervlaktewater en restwarmte van datacenters, energie-opslagsystemen (WKO) en de afnemers. Door met warmtepompen warmte op te werken naar gebruikstemperaturen, is het gehele systeem efficiënt en flexibel aan te passen aan de behoefte van de afnemers. Met Bronnet bent u als ontwikkelaar vrij van beheer en onderhoud van bronnen en distributiesystemen, maar blijft u flexibel om gebouw-specifieke keuzes te maken voor wat betreft de warmtevoorziening en u aan uw eigen planning te houden. Welke installatie er ook gekozen wordt om warmte naar geschikte temperaturen te werken, Bronnet levert altijd een afgesproken stabiele basiswarmte.

Vraag het Firan

Heeft uw gemeente concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet?

Met Firan aan de slag

De voordelen van de verschillende uitvoeringen van warmtenetten hebben we voor u op een rij gezet.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Firan.

Wat zijn open warmtenetten

Open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer zijn toegankelijk voor uiteenlopende leveranciers, bronnen en gebruikers. Open warmtenetten zorgen daarmee voor de optimale inzet van duurzame bronnen, de laagste maatschappelijke kosten en transparante prijzen voor afnemers.

De open warmtenetten van Firan staan garant voor:

 • Duurzame warmte. Verschillende bronnen en leveranciers maken onder gelijke condities gebruik van de infrastructuur om warmte te leveren aan allerlei woningen en gebouwen. Deze aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Van producenten wordt namelijk gevraagd dat alle warmte die zij leveren duurzaam is. Zelfs de voorzieningen voor piekmomenten en back-up zijn dan op termijn verduurzaamd.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Het netbeheer van een onafhankelijke partij zoals Firan zorgt ervoor dat de continuïteit altijd is geborgd. Als publieke partij is Firan een vertrouwenwekkende partner voor gemeenten en consumenten, en zijn we transparant over rendementen en tarieven.
 • Een toekomstbestendige warmte-oplossing. Open warmte-infrastructuren leggen de basis om steeds meer bronnen, leveranciers en afnemers aan te sluiten. Als onafhankelijke netbeheerder waarborgt Firan de openheid van de warmte-infrastructuur, en werken we met solide partners aan een betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk dat zich steeds verder ontwikkelt.

De voordelen van open warmtenetten voor vastgoed projectontwikkelaars

Een aansluiting op een open warmtenet is een collectieve oplossing om nieuwbouw- en renovatieprojecten te voorzien van een aardgasvrij warmtesysteem, die doorgaans betaalbaarder is dan individuele oplossingen zoals warmtepompen. De bronnetten van Firan zorgen voor de uitwisseling van warmte en koud tussen meerdere gebouwen, wat schaal- en exploitatievoordelen oplevert.

De voordelen van open warmtenetten voor projectontwikkelaars zijn:

 • Aardgasvrije en duurzame warmte. Open warmtenetten creëren aardgasvrije systemen die passen binnen de nieuwste duurzaamheidsnormeringen. Afhankelijk van de lokale situatie wordt de warmtevoorziening steeds verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Als infra-specialist voor nieuwe energie neemt Firan de ontwikkeling, financiering en realisatie van open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer op zich. Ook zorgen wij voor het beheer en onderhoud van bronnen en distributiesystemen.

De voordelen van een modulair warmtesysteem voor vastgoed projectontwikkelaars

Een modulair warmtesysteem van Firan is een concreet startpunt voor verduurzaming en geeft u steeds de ruimte om in de toekomst nieuwe stappen te zetten richting een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving.

De voordelen van een modulair warmtesysteem voor vastgoed projectontwikkelaars zijn:

 • Zeer beperkte aanpassingen op woningniveau, en daarom weinig overlast voor bewoners.
 • Woningen op korte termijn aardgasvrij en een directe CO2 reductie, verdere verduurzaming vindt plaats op centraal niveau.
 • Snel en efficiënt te realiseren, onafhankelijk van de ontwikkeling van grootschalige warmtenetten.
 • Toekomstbestendig, want voorbereid op een scala aan warmte-oplossingen.
 • Mogelijkheden voor aansluiting op grootschalige warmtenetten in de omgeving, zonder het risico van ongewenste lock-ins.
 • Samenwerking met publieke en private partijen, met alle ruimte voor de gemeente om als aanjager, facilitator en regisseur op te treden.
 • Een open infrastructuur legt de basis voor maatschappelijk en politiek draagvlak: de keuzevrijheid van consumenten is geborgd.

Cases van Firan

Firan realiseert duurzame energienetten. Voor projectontwikkelaars, maar ook voor gemeenten en woningcorporaties. In de cases leest u voor wie, waarom en hoe we de energietransitie aanpakken.

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze projecten.