In de Koegorspolder nabij Terneuzen zijn plannen in de maak voor twee nieuwe zonneparken. In het gebied is al een grootschalig windmolenpark. Samen met partners onderzoekt Firan de mogelijkheden voor een slimme netaansluiting tussen de zon- en windprojecten én een directe koppeling tussen een zonnepark en een grootzakelijke verbruiker.

Zon en wind op één netaansluiting

Naast de fabriek van Yara Sluiskil in Terneuzen leveren 22 windturbines al jarenlang zo’n 44 megawatt groene stroom. In de nabijgelegen Koegorspolder ontwikkelt SolarEnergyWorks een nieuw zonnepark met een totaalvermogen van 40 megawatt. Als alternatief voor een nieuwe aansluiting op het traditionele elektriciteitsnet verkennen de betrokken partijen de toepasbaarheid van cable pooling. Een tweede zonnepark, met een opwekcapaciteit van 30 megawatt, wordt direct gekoppeld met Yara Sluiskil.

Firan is aan de slag met het ontwerp voor de oplossing met cable pooling, zodat het zon- en windpark gebruik maken van één netaansluiting. Daardoor is geen netverzwaring of nieuwe aansluiting nodig. Dat vermindert de maatschappelijke kosten en investeringen in het net. Daarnaast hebben de initiatiefnemers te maken met kortere doorlooptijden en lagere aansluitkosten.

Als specialist in infra voor nieuwe energie ondersteunt Firan SolarEnergyWorks om in de toekomst ook een directe koppeling te realiseren tussen een nieuw zonnepark en Yara Sluiskil. De zonne-energie wordt onder andere gebruikt in de waterstoffabriek van Yara. Het unieke Grid Control Platform van Firan wordt ingezet om productie en verbruik van duurzame energie te monitoren en de lokale energiestromen steeds optimaal in balans te brengen.

Blauwdruk voor slimme netten

Bijzonder aan de plannen in Terneuzen is de zoektocht naar een slimme energie-aansluiting om de opwek van zon- en windenergie te combineren met batterij-opslag en daarnaast een directe koppeling te realiseren tussen een producent en een grootzakelijke afnemer van groene stroom. Hierbij spelen naast technische uitdagingen rond bijvoorbeeld de realisatie van de decentrale netaansluiting en de optimalisatie van de energiestromen ook diverse organisatorische en juridische vraagstukken. Zo zijn bij de alternatieve aansluitingen verschillende eigenaren betrokken, waardoor de contractering ingewikkeld is. De checklist voor cable pooling van Firan ondersteunt het ontwikkelproces.

De technische, organisatorische en juridische aanpak die Firan toepast in de Koegorspolder levert naar verwachting een blauwdruk op om ook op andere locaties slim gebruik te maken van vernieuwende netaansluitingen.

De decentrale netoplossingen in de Koegorspolder bij Terneuzen zijn een samenwerking tussen SolarEnergyWorks, KGP wind, Yara Sluiskil, SemperPower, OutSmart en Firan.

Haike van de VegteBusiness ManagerMeer over Haike

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Slimme netaansluitingen tussen zonne- en windparken creëren nieuwe mogelijkheden om duurzame energie lokaal op te wekken. We delen de ervaringen en inzichten uit de Koegorspolder.
Zon- en windprojecten slim gecombineerd met cable pooling. Niels Blaauwbroek van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en Haike van de Vegte van Firan vertellen.